OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Napisz, zadzwoń, przyjdź!

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do działalności Agencji Reklamowej z wykorzystaniem technologii NFC oraz fotografii 3D/360 st.

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie

3.2 – Innowacje w MŚP, Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Wartość projektu

382 797,06 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

281 716,98 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz oprogramowania w celu wprowadzenia nowych – innowacyjnych produktów na rynek w postaci katalogów interaktywnych będących „on-line’owym” odpowiednikiem katalogów w wersjach drukowanych z zastosowanie „łącznika” pomiędzy tymi produktami w postaci chipa NFC, którego umieszczenie w materiałach drukowanych automatycznie przeniesie odbiorcę na dedykowane strony prezentujące katalogi w sieci. Dodatkowo inwestycja w specjalistyczne innowacyjne urządzenie automatycznego studia 360 pozwoli na jeszcze lepszą prezentację produktów z zastosowaniem zaawansowanych opcji fotografii 360 stopni w tym umieszczenie fotografowanych produktów w przestrzeni wirtualnej.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych produktów i usług Agencji Reklamowej.