OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Napisz, zadzwoń, przyjdź!

Budujemy i wdrażamy

Strategia marketingowa firmy

Budujemy strategie marketingowe dla producentów, dystrybutorów i firm usługowych jak również odpowiadamy lub jesteśmy zaangażowani w ich wdrożenie.

Do każdej strategii tworzymy zespół projektowy wspólnie ze specjalistami i  menadżerami po stronie właściciela firmy zamawiającej usługę. Indywidualnie ustalmy zakres działania i podział zadań, tak by uzyskać jak najlepszy efekt synergii we współpracy. Na bazie doświadczeń stworzyliśmy swój autorski sposób budowania strategii marketingowej, który znacznie ułatwia jej wdrożenie. Do egzekucji strategii podchodzimy ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, przyjmując zasadę małymi krokami do przodu.

Staretg marketingowy pracuje nad wartościami marki

Po co budować strategię marketingową?

Zobacz 3 najważniejsze korzyści z posiadania strategii?

Strategia marketingowa powoduje wzrost wartości postrzeganej marki

Wzrost wartości postrzeganej

Określa unikalne pozycjonowanie rynkowe odpowiadające na realne potrzeby klientów. Na jego bazie tworzy spójny wizerunek w umysłach grupy docelowej na przestrzeni miesięcy i lat, dzięki czemu wyróżnia markę na tle konkurencji, czyni ją bardziej zapamiętywalną i spójną z wartościami grupy docelowej.

Strategia marketingowa obniża koszt pozyskania klienta

Obniżenie kosztu pozyskania klienta

Jasno określa, kto jest, a kto nie jest grupą docelową komunikacji marketingowej oraz wskazuje kanały komunikacji. Dzięki temu pozyskujesz właściwych klientów, angażując mniejszy budżet oraz oszczędzasz czas i pieniądze.

Strategia marketingowa porządkuje działania marketingowe i procesy

Uporządkowane działania marketingowe i procesy

Ułatwia proces decyzyjny polegający na wytyczeniu najistotniejszych dla Twojej firmy zadań i celów. Dba o spójność przekazu we wszystkich punktach styku klienta z marką. Pozwala zadbać o każdy etap lejka marketingowego, wskazując kanały komunikacji i rekomendowane działania.

Jak wygląda proces budowania strategii marketingowej?

Zobacz krok po kroku.

1
2
3
4
1
2
3
4

Analiza marki i rynku

Warsztat strategiczny

Strategia marki

Strategia komunikacji marki

Jak budujemy strategię marketingową

Zobacz szczegóły procesu

Analiza marki i rynku

1) Warsztat wprowadzający z kadrą zarządzającą marketingiem i sprzedażą w firmie (3-5h), podczas którego prosimy Państwa o zapoznanie nas z procesem pozyskiwania Klientów, sprzedaży i obsługi oraz dotychczasowymi działaniami marketingowymi.

Wspólnie z Państwem analizujemy produkt/usługę i jego wartości, kategorię, pozycję cenową marki. Identyfikujemy głównych konkurentów jak również konkurencję pośrednią. Wybieramy osoby, które zostaną zaangażowane do projektu z wewnętrznych zasobów firmy i omawiamy zadania dla nich oraz ustalamy ścieżkę komunikacji.

Poprosimy Państwa o udostępnienie nam do analizy:

– wskaźników i mierników związanych z celami biznesowymi,
– wyników przeprowadzonych do tej pory badań marketingowych rynku, klientów,
–  dotychczasową strategię marketingową określającą pozycjonowanie rynkowe marki na tle konkurencji oraz grupę docelową, potrzebę, na którą odpowiada marka, korzyści, fakty uwiarygadniające, wizję, misję, osobowość marki,
– zasad i procedur prowadzonych w ostatnim roku działań marketingowych.

 

2) Badanie marki i rynku. Po spotkaniu wprowadzającym opracowujemy ankiety dla pracowników i klientów. Badanie realizowane jest  w dwóch etapach. Pierwszy etap to wywiady na wąskiej grupie odbiorców, które stanowią bazę do stworzenia wariantów odpowiedzi. Drugi etap to ankiety na szerokiej grupie z pytaniami z wariantami odpowiedzi do wyrobu.

 

3) Audyt marketingowy marki realizujemy w trzech aspektach. Pierwszy to analiza komunikacji marki z punktu wiedzenia potencjalnego klienta we wszystkich punktach styku online i offline pod kątem spójności i czytelności oferty i jej wartości. Drugi element to analiza dotychczasowych działań marketingowych,  ocena ich spójność i efektywności. Analizie podlega: identyfikacja wizualna, języka i stylu komunikacji, spójności i regularność komunikacji marketingowej, optymalizacji strony www pod kątem SEO i konwersji. Trzeci punkt to analiza wyników ankiet pracowników i klientów.

 

4) Analiza komunikacji marek konkurencyjnych zidentyfikowanych jako główni konkurenci z punktu wiedzenia potencjalnego odbiorcy na podstawie dostępnych danych w internecie oraz audyt skuteczności działań marketingowych na podstawie wyników z narzędzi analitycznych.

Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny

To moment, w którym spotyka się cały zespół zaangażowany w projekt.

Prezentujemy wnioski z etapu analitycznego, a następnie wspólnie wybieramy kluczowe segmenty klientów i tworzymy do nich buyer persony.

Dla lepszej efektywności warsztat podzieliliśmy na dwa dni.

W pierwszym dniu analizujemy wybrane segmenty klientów:

– ich problemy,
– wyzwania,
– proces zakupu,
– obiekcje przed zakupem.

W drugim dniu pracujemy nad unikalnymi wartościami dotyczącymi:

– oferty,
– obsługi,
– wartości dodanych, które oferuje firma.

W kolejnym kroku łączymy zachowania buyer persony (wypracowane w pierwszy dzień) z wartościami (wypracowanymi w drugi dzień warsztatów), tworząc spersonalizowane komunikaty stricte pod dany segment i osobę.

Strategia marki

1) Agencja opracowuje strategię marketingową na bazie danych zebranych z dwóch poprzednich etapów projektu, określając:

Grupę docelową

Określamy grupę docelową komunikacji marketingowej oraz sprzedażowej.

Pozycjonowanie rynkowe

Określamy konkurencję oraz mapujemy pozycjonowanie rynkowe firm konkurencyjnych, w poszukiwaniu słabo niewyeksploatowanych obszarów dla naszej marki.

Filary marki. Definiujemy:

– potrzeby, na które odpowiada marka (consumer insight),
– obietnicę marki,
– fakty uwiarygadniające obietnicę marki,
– unikalne wartości / korzyści sprzedażowe i emocjonalne,
– wartości / osobowość marki,
– głos marki,
– główny przekaz marki.

 

2) Prezentacja strategii

Spotkanie podsumowujące, na którym prezentujemy wypracowaną strategię.

Dajemy klientowi czas na analizę i dodatkowe pytania, uwagi do projektu.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej / akceptacji na bazie strategii marki tworzymy bazie strategię komunikacji.

strategia komunikacji marki

Strategia komunikacji marki

Ostatnim etapem budowanie strategii marketingowej jest stworzenie strategii komunikacji marki. To etap, w którym założenia strategiczne i filary przekładamy na konkretne komunikaty marketingowe i identyfikację wizualną.

1) Agencja opracowuje strategię komunikacji marki tworząc:

– archetyp marki,
– rekomendacje lingwistyczne,
– rekomendacje wizualne, które stanowią punk wyjścia do identyfikacji wizualnej marki,
– big ideę dookoła, której budowana jest komunikacja oraz mapę myśli / skojarzeń z marką,
– kanały komunikacji na poszczególnych etapach lejka marketingowego,
– szczegółowe przykłady rekomendowanych lejków marketingowych,
– opis kanałów komunikacji wraz z pomysłami na cykle oraz KPI i miernikami efektywności,
– plan wdrożenia strategii marketingowej.

 

2) Prezentacja strategii komunikacji

Spotkanie podsumowujące, na którym prezentujemy wypracowaną strategię komunikacji.

Dajemy klientowi czas na analizę i dodatkowe pytania, uwagi do projektu.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej/akceptacji tworzymy finalny dokument opisujący strategię marketingową firmy.

Chcesz się dowiedzieć, jak w Twojej firmie mogłoby wyglądać budowanie strategii marketingowej?

Porozmawiajmy! Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Trudno jest posuwać się do przodu, jeśli nie znasz celu wędrówki.

Firmy często są pochłonięte działaniami operacyjnymi tu i teraz, bez planu czy szerszej perspektywy.

40

Ponad 40% firm w Polsce
nie ma strategii marketingowej.

13

13% firm w Polsce jest przekonana,
że lepiej działać, niż planować.

Sprawdź czy potrzebujesz strategii?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Bezpłatna

Konsultacja marketingowa

Pierwszym działaniem, jakie proponujemy, jest bezpłatna konsultacja, która daje nam możliwość lepszego poznania się nawzajem.

Konsultacja marketingowa składa się z 4 kroków. Zobacz, co oznaczają:

Krok 1: Rozmowa

Krok pierwszy to rozmowa o konkurencji, ofercie, specyfice branży oraz celach biznesowych Twojej firmy.

Krok 2: Analiza

Krok drugi to analiza widoczności Twojej marki w internecie na tle konkurencji (wyszukiwarka Google, Social Media) oraz sprawdzenie firmowej strony www pod kątem optymalizacji (konwersji i SEO).

Krok 3: Spotkanie

Krok trzeci to spotkanie. Formuła takiego spotkania ma charakter prezentacji-warsztatu (1-2h) i jest podzielona na dwie części:

1) Pierwsza część — omawiamy konkurencję na podstawie przygotowanych przez nas analiz:

– widoczność w Google,

– frazy kluczowe,

– optymalizacja strony pod SEO,

– czytelność nawigacji www,

– optymalizacja pod kątem konwersji,

– wiarygodność i wizerunek w internecie.

2) Druga część — wprowadzasz nasz w specyfikę Twojej firmy, jednocześnie mówiąc o najważniejszych cechach wyróżniających Twoją ofertę na tle konkurencji.

Następnie omawiamy możliwe rozwiązania oraz potrzebne materiały do stworzenia atrakcyjnych treści wizualnych i tekstowych (zdjęcia, video, porady eksperckie itp.)

Krok 4: Propozycja współpracy

Krok czwarty to przygotowanie propozycji współpracy, dopasowanej do Twoich oczekiwań i specyfiki firmy.

  Porozmawiajmy!

  Nasz ekspert zupełnie bezpłatnie podpowie możliwe rozwiązania. Kto wie, może to przedsmak wspaniałej współpracy?

  Lub zadzwoń bezpośrednio:
  +48 660 460 196

  Definicja strategii marketingowej w  Encyklopedii Zarządzania brzmi następująco:

  ”Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.”