OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Napisz, zadzwoń, przyjdź!

Startegia marketingowa

OFERTA

Strategia marketingowa

Strategia

Po co firmie strategia marketingowa?

Większość produktów i usług w dzisiejszych czasach jest wymienna pod względem jakości i funkcji, zatem jeśli firma nie zbuduje marki, pozostaje jej konkurowanie ceną. 

Jeśli chcesz uniknąć walki cenowej, to potrzebujesz strategii, której celem będzie zbudowanie unikalnego pozycjonowania marki na tle konkurencji. Efektem strategii marketingowej będzie wzrost wartości postrzeganej, odróżnienie się od konkurencji oraz zwiększenie zdolności do uniknięcia zjawiska utowarowienia. Do realizacji tego celu najlepszym narzędziem jest stworzenie marki.

Strategia marketingowa, to plan jak z punktu startowego „A” dojść do punktu „B”.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Strategia marketingowa jest jak korzenie drzewa

Po co budować strategię marketingową?

Zobacz 3 najważniejsze korzyści z posiadania strategii?

Strategia marketingowa powoduje wzrost wartości postrzeganej marki

Wzrost wartości postrzeganej

Określa unikalne pozycjonowanie rynkowe odpowiadające na realne potrzeby klientów. Na jego bazie tworzy spójny wizerunek w umysłach grupy docelowej na przestrzeni miesięcy i lat, dzięki czemu wyróżnia markę na tle konkurencji, czyni ją bardziej zapamiętywalną i spójną z wartościami grupy docelowej.

Strategia marketingowa obniża koszt pozyskania klienta

Obniżenie kosztu pozyskania klienta

Jasno określa, kto jest, a kto nie jest grupą docelową komunikacji marketingowej oraz wskazuje kanały komunikacji. Dzięki temu pozyskujesz właściwych klientów, angażując mniejszy budżet oraz oszczędzasz czas i pieniądze.

Strategia marketingowa porządkuje działania marketingowe i procesy

Uporządkowane działania marketingowe i procesy

Ułatwia proces decyzyjny polegający na wytyczeniu najistotniejszych dla Twojej firmy zadań i celów. Dba o spójność przekazu we wszystkich punktach styku klienta z marką. Pozwala zadbać o każdy etap lejka marketingowego, wskazując kanały komunikacji i rekomendowane działania.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Jak wygląda proces budowania strategii marketingowej?

Zobacz krok po kroku.

1
2
3
4
1
2
3
4

Audyt marketingowy

Warsztat strategiczny

Strategia marki

Strategia komunikacji

Jak budujemy strategię marketingową

Zobacz szczegóły procesu

Pierwszy etap strategii marketingowej to analiza marki i rynku

Analiza marki i rynku

Określenie celów i zapoznanie się z projektem oraz firmą.

1) Spotkanie wprowadzające z Państwem, podczas którego poznamy firmę i cele biznesowe, w jakim miejscu jest firma, z kim konkuruje i do kogo kieruje swoją ofertę.

Poprosimy Państwa o zapoznanie nas z procesem pozyskiwania Klientów i sprzedaży.

Wspólnie z Państwem zanalizujemy produkt i jego działanie, kategorię, pozycję cenową marki. Zidentyfikujemy też głównych konkurentów bezpośrednich, a także wybierzemy konkurencję krajową i globalną.

Na tym etapie przygotowań do warsztatu strategicznego poprosimy Państwa o udostępnienie nam do analizy:

– wskaźników i mierników związanych z celami biznesowymi,

– wyników przeprowadzonych do tej pory badań marketingowych rynku, klientów,

– dotychczasowej strategii marketingowej, określającą pozycjonowanie rynkowe marki na tle konkurencji oraz grupę docelową, potrzebę, na którą odpowiada marka, korzyści, fakty uwiarygadniające, wizję, misję, osobowość marki,

– zasad i procedur prowadzonych w ostatnim roku działań marketingowych.

2) Analiza wewnętrzna marki na podstawie ankiet wśród pracowników firmy i klientów.

3) Analiza zewnętrzna marki, czyli audyt komunikacji marki z punktu wiedzenia potencjalnego klienta. Analiza marki i rynku na podstawie dostępnych danych w internecie.

4) Opracowanie agendy warsztatów strategicznych oraz określenie grupy reprezentacyjnej firmy niezbędnej do udziału w procesie analizy SWOT marki.

Strategia marki

Strategia marki

1) Warsztat strategiczny:

– Analiza SWOT na podstawie danych zebranych z ankiet.

– Prezentacja analizy komunikacji konkurencji.

– Określenie grup docelowych i wstępne profilowanie postaw, zachowań.

2) Budowanie strategii marki.

Agencja opracowuje strategię na bazie danych zebranych z dwóch poprzednich etapów projektu, określając: 

– Grupę docelową: wybieramy najatrakcyjniejsze grupy docelowe i robimy ich profilowanie pod kątem potrzeb i zachowań zakupowych.

– Pozycjonowanie rynkowe: określamy konkurencję oraz mapujemy pozycjonowanie rynkowe firm konkurencyjnych, w poszukiwaniu słabo niewyeksploatowanych obszarów dla naszej marki.

– Określamy filary marki: customer insight, brand promise, rtb, usp i esp, brand of voice, brand value, key message).

3) Prezentacja strategii.

– Spotkanie podsumowujące, na którym prezentujemy wypracowaną strategię.

– Dajemy klientowi czas na analizę i dodatkowe pytania, uwagi do projektu.

– Po otrzymaniu informacji zwrotnej/akceptacji tworzymy finalny dokument opisujący strategię marketingową firmy.

4) Dokument strategiczny.

Efektem końcowym pracy nad strategią marki jest dokument strategiczny zawierający analizę marki i konkurencji, badanie potrzeb grupy docelowej oraz wnioski i rekomendacje dotyczące nowego, unikalnego dla rynku pozycjonowania marki oraz filary marki.

Strategia komunikacji marki

Strategia komunikacji marki

To opracowanie zawierające rekomendacje i przykłady następujących aspektów komunikacji i wizerunku marki:

1) Styl wizualny i językowy marki, big idea, czyli myśl kreatywna, przewodni pomysł na komunikację marki.
Do kogo i w jaki sposób mówimy,
gdzie mówimy,
co nas wyróżnia,
co nas uwiarygadnia.
2) Tożsamość wizualna marki.
Rekomendacje dotyczące uspójnienia komunikacji wizualnej marki ze strategią.

3) Przygotowanie lejka marketingowego.
Dobór kanałów do poszczególnych etapów lejka, propozycje aktywności.

Zaproponujemy Państwu plan komunikacji na pierwszy rok oraz przykładowy kalendarz marketingowy.

Przedstawimy pomysły na regularną, angażującą komunikację w wybranych kanałach z podziałem na marketingowe i sprzedażowe grupy docelowe. Ma ona na celu zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i budowanie wizerunku marki.

Porozmawiajmy o celach biznesowych Twojej firmy.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Trudno jest posuwać się do przodu jeśli nie znasz celu wędrówki.

Firmy często są pochłonięte działaniami operacyjnymi tu i teraz, bez planu czy szerszej perspektywy.

40

Ponad 40% firm w Polsce

nie ma strategii marketingowej.

13

13% firm w Polsce jest przekonana,

że lepiej działać niż planować.

Sprawdź czy potrzebujesz strategii?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Bezpłatna

Konsultacja marketingowa

Pierwszym działaniem, jakie proponujemy, jest bezpłatna konsultacja, która daje nam możliwość lepszego poznania się nawzajem.

Konsultacja marketingowa składa się z 4 kroków:

Krok 1: Rozmowa

Rozmowa o konkurencji, ofercie i specyfiki branży oraz celach biznesowych.

Krok 2: Analiza

W ramach bezpłatnej konsultacji marketingowej wykonujemy analizę widoczności marki w internecie na tle konkurencji (wyszukiwarka Google, Social Media) oraz sprawdzamy strony www pod kątem optymalizacji (konwersji i SEO).

Krok 3: Spotkanie

Spotkanie. Formuła takiego spotkania ma charakter prezentacji-warsztatu (1-2h) i jest podzielona na dwie części:

1) Pierwsza część – omawiamy konkurencję na podstawie przygotowanych przez nas analiz:

– widoczność w Google,

– frazy kluczowe,

– optymalizacja strony pod SEO,

– czytelność nawigacji www,

– optymalizacja pod kątem konwersji

– wiarygodność i wizerunek w internecie.

2) Druga część – wprowadzają nas Państwo w specyfikę firmy i przedstawiają najważniejsze cechy wyróżniające Państwa ofertę na tle konkurencji.

Następnie omawiamy możliwe rozwiązania oraz potrzebne materiały do stworzenia atrakcyjnych treści wizualnych i tekstowych (zdjęcia, video, porady eksperckie itp.)

Krok 4: Propozycja współpracy

Po spotkaniu przygotujemy propozycję współpracy dopasowaną do Państwa oczekiwań i specyfiki firmy.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Doradztwo w marketingu b2b

    Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów

    Lub zadzwoń bezpośrednio: +48 660 460 193