OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Napisz, zadzwoń, przyjdź!

Strategia marketingowa

Po co firmie strategia marketingowa?

Większość produktów i usług w dzisiejszych czasach jest wymienna pod względem jakości i funkcji, zatem jeśli firma nie zbuduje marki, pozostaje jej konkurowanie ceną. 

Jeśli chcesz uniknąć walki cenowej, to potrzebujesz strategii, której celem będzie zbudowanie unikalnego pozycjonowania marki na tle konkurencji. Efektem strategii marketingowej będzie wzrost wartości postrzeganej, odróżnienie się od konkurencji oraz zwiększenie zdolności do uniknięcia zjawiska utowarowienia. Do realizacji tego celu najlepszym narzędziem jest branding, czyli proces tworzenie marki. Pierwszy etapem procesu brandingowego jest strategia marketingowa.

Strategia marketingowa, to plan jak z punktu startowego „A” dojść do punktu „B”.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Staretg marketingowy pracuje nad wartościami marki

Po co budować strategię marketingową?

Zobacz 3 najważniejsze korzyści z posiadania strategii?

Strategia marketingowa powoduje wzrost wartości postrzeganej marki

Wzrost wartości postrzeganej

Określa unikalne pozycjonowanie rynkowe odpowiadające na realne potrzeby klientów. Na jego bazie tworzy spójny wizerunek w umysłach grupy docelowej na przestrzeni miesięcy i lat, dzięki czemu wyróżnia markę na tle konkurencji, czyni ją bardziej zapamiętywalną i spójną z wartościami grupy docelowej.

Strategia marketingowa obniża koszt pozyskania klienta

Obniżenie kosztu pozyskania klienta

Jasno określa, kto jest, a kto nie jest grupą docelową komunikacji marketingowej oraz wskazuje kanały komunikacji. Dzięki temu pozyskujesz właściwych klientów, angażując mniejszy budżet oraz oszczędzasz czas i pieniądze.

Strategia marketingowa porządkuje działania marketingowe i procesy

Uporządkowane działania marketingowe i procesy

Ułatwia proces decyzyjny polegający na wytyczeniu najistotniejszych dla Twojej firmy zadań i celów. Dba o spójność przekazu we wszystkich punktach styku klienta z marką. Pozwala zadbać o każdy etap lejka marketingowego, wskazując kanały komunikacji i rekomendowane działania.

Jak wygląda proces budowania strategii marketingowej?

Zobacz krok po kroku.

1
2
3
4
1
2
3
4

Audyt marketingowy

Warsztat strategiczny

Strategia marki

Strategia komunikacji

Jak budujemy strategię marketingową

Zobacz szczegóły procesu

Pierwszy etap strategii marketingowej to analiza marki i rynku

Analiza marki i rynku

I. Analiza marki i rynku – etap przygotowawczy.

Określenie celów i zapoznanie się z projektem oraz firmą.

Spotkanie wprowadzające z Państwem, podczas którego poznajmy firmę i cele biznesowe, w jakim miejscu jest firma, z kim konkuruje i do kogo kieruje swoją ofertę.

Prosimy Państwa o zapoznanie nas z procesem pozyskiwania Klientów, sprzedaży i obsługi.

Wspólnie z Państwem analizujemy produkt i jego działanie, kategorię, pozycję cenową marki. Identyfikujemy głównych konkurentów bezpośrednich. Wybieram konkurencję krajową i globalną.

Na tym etapie przygotowań do warsztatu strategicznego poprosimy Państwa o udostępnienie nam do analizy:

 • wskaźników i mierniki związane z celami biznesowymi,

 • wyniki przeprowadzonych do tej pory badań marketingowych rynku, klientów,

 • dotychczasową strategię marketingową określającą pozycjonowanie rynkowe marki na tle konkurencji oraz grupę docelową, potrzebę, na którą odpowiada marka, korzyści, fakty uwiarygadniające, wizję, misję, osobowość marki,

 • zasad i procedur prowadzonych w ostatnim roku działań marketingowych.

2) Analiza marki i rynku na podstawie ankiet wśród pracowników firmy i/lub klientów.

3) Audyt komunikacji marki z punktu wiedzenia potencjalnego klienta. Analiza marki i rynku na podstawie dostępnych danych w internecie.

4) Opracowanie agendy warsztatów strategiczny oraz określenie grupy reprezentacyjnej firmy niezbędnej do udziału w procesie tworzenia bayer persony i wartości firmy.

Strategia marki

Strategia marki

 1. Warsztat strategiczny

 • Stworzenie szczegółowej charakterystyki zachowań buyer persony. Dopasowanie do niej istotnych i unikalnych wartości dotyczących oferty obsługi i wartości dodanych (wyróżników) firmy na podstawie danych zebranych z ankiet (problemów, wyzwań i procesu decyzyjnego, komunikacji konkurencji.

 • Prezentacja analizy konkurencji 3-4 firm.

 • Weryfikacja wyróżników w oparciu o wyniki analizę konkurencji.

2) Budowanie strategii marketingowej.

Agencja opracowuje strategię marketingową na bazie danych zebranych z dwóch

poprzednich etapów projektu, określając:

Grupę docelową: wybieram najatrakcyjniejsze grupy docelowe i robimy ich

profilowanie pod kątem potrzeb i zachowań zakupowych.

Pozycjonowanie rynkowe: określamy konkurencję oraz mapujemy pozycjonowanie

rynkowe firm konkurencyjnych, w poszukiwaniu słabo niewyeksploatowanych

obszarów dla naszej marki.

Filary marki. Definiujemy:

 • Potrzeby, na które odpowiada marka (consumer insight)

 • Obietnicę marki

 • Fakty uwiarygadniające obietnicę marki

 • Unikalne wartości/ korzyści sprzedażowe i emocjonalne

 • Wartości/ osobowość marki

 • Głos marki

 • Główny przekaz marki

3) Prezentacja strategii

 • Spotkanie podsumowujące, na którym prezentujemy wypracowaną strategię

 • Dajemy klientowi czas na analizę i dodatkowe pytania, uwagi do projektu.

 • Po otrzymaniu informacji zwrotnej/akceptacji na bazie strategii marki tworzymy bazie strategię komunikacji

Strategia komunikacji marki

Strategia komunikacji marki

określa do kogo i w jaki sposób mówimy, gdzie mówimy, co nas wyróżnia, co nas uwiarygadnia.

1) Agencja opracowuje strategię komunikacji opisując

 • Archetyp marki
 • Rekomendacje lingwistyczne

 • Rekomendacje wizualne, które stanowią punk wyjścia do identyfikacji wizualnej marki

 • Big idea dookoła, której budowana jest komunikacja

 • Kanały komunikacji na poszczególnych etapach lejka marketingowego

 • Opis szczegółowy kanałów komunikacji wraz z KPI i miernikami

 • Momenty prawdy użytkowania z kontakcie z marką

2) Prezentacja strategii komunikacji

 • Spotkanie podsumowujące, na którym prezentujemy wypracowaną strategię komunikacji.

 • Dajemy klientowi czas na analizę i dodatkowe pytania, uwagi do projektu.

 • Po otrzymaniu informacji zwrotnej/akceptacji tworzymy finalny dokument opisujący strategię marketingową firmy.

Chcesz się dowiedzieć, jak w Twojej firmie  mogłoby wyglądać budowanie strategii marketingowej?

Porozmawiajmy! Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

Trudno jest posuwać się do przodu jeśli nie znasz celu wędrówki.

Firmy często są pochłonięte działaniami operacyjnymi tu i teraz, bez planu czy szerszej perspektywy.

40

Ponad 40% firm w Polsce

nie ma strategii marketingowej.

13

13% firm w Polsce jest przekonana,

że lepiej działać niż planować.

Sprawdź czy potrzebujesz strategii?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Bezpłatna

Konsultacja marketingowa

Pierwszym działaniem, jakie proponujemy, jest bezpłatna konsultacja, która daje nam możliwość lepszego poznania się nawzajem.

Konsultacja marketingowa składa się z 4 kroków:

Krok 1: Rozmowa

Krótka rozmowa zapoznawcza, podczas której będziemy chcieli lepiej poznać Twoje wyzwanie/problem, przed którym stoisz. Na tej podstawie dobierzemy z naszego zespołu odpowiedniego eksperta do konsultacji marketingowej.

Krok 2: Analiza

Ustalimy dogodny dla Ciebie termin konsultacji telefonicznej z naszym ekspertem. Podczas rozmowy ekspert dopyta Cię o szczegóły, które pomogą mu lepiej poznać działanie Twojej firmy i specyfikę rynku.

Krok 3: Spotkanie

Ekspert bezpłatnie wykona wstępną analizę Twojej marki na tle konkurencji i opracuje rekomendacje, które zaprezentuje podczas spotkania. Tak formuła pozwoli Ci na bieżąco rozwiać wszelkie wątpliwości.

Krok 4: Propozycja współpracy

Po omówieniu rekomendacji i możliwych rozwiązań przygotujemy niezobowiązującą propozycję współpracy dopasowaną do Twoich oczekiwań i specyfiki firmy.

Kliknij przycisk poniżej, a nasz specjalista w ciągu 24h skontaktuje się z Tobą.

konsultacja marketingowa

  Porozmawiajmy!

  Nasz ekspert zupełnie bezpłatnie podpowie możliwe rozwiązania.
  Kto wie, może to przedsmak wspaniałej współpracy?

  Lub zadzwoń bezpośrednio:
  +48 660 460 193

  Definicja strategii marketingowej w  Encyklopedii Zarządzania brzmi następująco:

  ”Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.”