OD POMYSŁU DO REALIZACJI

Napisz, zadzwoń, przyjdź!

czym jest strfategia marketingowa

Czym jest strategia marketingowa i jak ją przygotować?

Strategia marketingowa, to podstawa marketingu i powinna posiadać ją każda firma. Jest nieodłącznym elementem budowania przewagi rynkowej i rozwoju przedsiębiorstwa. Bazą do jej stworzenia jest wiedza o swojej firmie i sytuacji rynkowej, na podstawie której określa się pozycjonowanie rynkowe, a następnie uspójnia się wszystkie procesy wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Pamiętając o złotej zasadzie marketingu, że dobra strategia marketingowa to połowa sukcesu, podpowiadamy jak ją przygotować i na co zwrócić szczególną uwagę.

Spis treści:

Co to jest strategia marketingowa?

Po co firmie strategia marketingowa?

Dlaczego warto zatrudnić osobę z zewnątrz firmy do stworzenia strategii marketingowej?

Od czego zacząć przygotowanie strategii marketingowej?

Z czego składa się strategia marketingowa – elementy strategii marketingowej?

Jakie narzędzia wykorzystujemy do stworzenia strategii marketingowej, pozycjonowania marki?

Jak uniknąć tworzenia strategii marketingowej do szuflady? Planowanie egzekucji strategii marketingowej.


Na początku warto wyjaśnić, czym tak właściwie jest strategia marketingowa.

Strategia marketingowa firmy – z czym to się je?

Zgodnie z definicją z Encyklopedii Zarządzania:

”Strategia marketingowa oznacza zespół jasno określonych działań i zasad postępowania, które przedsiębiorstwo musi spełnić, aby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągnąć maksymalizację zysku. Jej formułowanie to proces decyzyjny, polegający na wytyczeniu najistotniejszych problemów oraz określeniu sposobów ich rozwiązań.”

W praktyce to proces decyzyjny oparty na dokładnej analizie rynku i firmy (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia, cele marketingowe oraz dotychczasowe działania marketingowe firmy), którego wynikiem jest stworzenie wytycznych postępowania, plany marketingowe i ustalenia dotyczące marki spisane w dokument strategiczny pozwalające na osiągnięcie sukcesu.

Ważnym aspektem budowania strategii marketingowej firmy jest myślenie o jej wdrożeniu i już na etapie budowy, bo niewdrożona strategia marketingowa w mojej ocenie jest jeszcze gorsza niż jej brak. Strategia marketingowa „stworzona do szuflady” może być przyczyną poczucia bezsensownie wykonanej pracy i związanym z tym spadkiem motywacji do działania członków zespołu sprzedażowo-marketingowego.

Siłą strategii marketingowej firmy jest jej konsekwentna egzekucja w każdym punkcie styku klienta z marką. Tylko takie podejście w działaniach marketingowych jest w stanie stworzyć pożądany obraz marki i jej świadomość w głowie klienta, a co za tym idzie, pomaga osiągnąć przewagę konkurencyjną, zwiększyć udział w rynku, pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa.

Jedna z czołowych agencji strategiczno-konsultingowych w Polsce przeprowadziła badania, które pokazały, że ponad 40% firm w Polsce nie posiada strategii marketingowej przedsiębiorstwa, a spośród firm deklarujących posiadanie strategii aż 53% nie mam spisanej strategii w żadnej formie, jest tylko w głowie prezesa, co stanowi duże zagrożenie i ograniczenie w konsekwentnej egzekucji strategii przez pracowników i firmy współpracujące np. agencje reklamowe, agencje marketingowe, studio graficzne.

Strategię marketingową firmy spisujemy w formie dokumentu strategicznego. Taki dokument to w wielkim skrócie kilkunasto-, a nawet kilkudziesięciostronicowy dokument, w którym określamy między innymi:

 • jak marka prezentuję się na tle konkurencji (analiza konkurencji i audyt marketingowy marki),
 • sytuację rynkową i segmenty runku, do których chcemy dotrzeć,
 • problemy, wyzwania i proces zakupowy grupy docelowej/buyer persony (analiza grupy docelowej),
 • najważniejsze cele strategiczne i plan rozwoju firmy,
 • pozycjonowanie marki na tle konkurencji (mapy percepcji, krzywa wartości),
 • wartości marki i korzyści (USP, ESP),
 • platformę komunikacji marki (big ideę), czyli główną myśl kreatywną, wokół której będzie budowana strategia komunikacji marki,
 • archetyp marki, rekomendacje lingwistyczne i wizualne,
 • formy dotarcia do klienta i danego segmentu rynku rozpisane na lejki marketingowe,
 • szczegółowy opis kanałów komunikacji wraz z miernikami efektywności i KPI,
 • plan marketingowy i content plan na pierwszy rok.

Strategia marketingowa firm powinna zawierać również etapy wdrożenia poszczególnych elementów strategii marketingowej, szczegółowo rozpisane na plan działania. Nasze doświadczenia pokazują, że pisząc plan najlepiej założyć terminy na najczarniejsze scenariusze i wdrożyć go szybciej, niż opracować ambitny plan i go nie zrealizować. Egzekucja strategii to długotrwały proces, dlatego wymaga dobrego planowania, dyscypliny, motywacji i zaangażowania całego zespołu oraz najważniejsze, mierzenia tego, na jakim etapie wdrożenia strategii jesteśmy. Ten dwa ostatnie punkty są ze sobą bezpośrednio powiązane.

 

Na co nam to wszystko?

Celem praktycznie każdej firmy jest to, aby jak najwięcej osób się o niej dowiedziało, czyli by marka była rozpoznawalna i kojarzona z pożądanym wizerunkiem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie sprzedać nasz produkt albo usługę. Na początku musimy wybrać narzędzia, za pomocą których najłatwiej będzie nam dotrzeć do potencjalnych klientów, jednak kluczowe będzie to jak sformułować swój komunikat, aby się wyróżnić spośród konkurencji. W końcu zupełnie innych narzędzi i komunikatów użyjemy, gdy jesteśmy właścicielami firmy z zabawkami dla dzieci czy otwieramy prywatny gabinet stomatologiczny, a zupełnie innych gdy jesteśmy producentem czy firmą usługową na rynku B2B.

Strategia marketingowa pomoże nam zaplanować i uporządkować wszelkie działania promocyjne, jak również zwiększyć ich skuteczność.

Dobra strategia marketingowa pozwala skupić się na możliwościach, które można wykorzystać oraz zagrożeniach, których można uniknąć, a także identyfikuje narzędzia, których można użyć do zwiększenia udziałów w rynku. Ponadto, strategia marketingowa oszczędza czas i pieniądze, wskazując najbardziej efektywne metody promocji. Wykazuje także przewagę produktu lub usługi nad konkurencją i jest fundamentem wszystkich kampanii reklamowych. Przy okazji pomaga w efektywnym komunikowaniu się z klientami i kontrahentami, a w konsekwencji podnosi sprzedaż i zyski, wspiera rozwój firmy.

Poniżej podsumowałam dla Ciebie 3 najważniejsze korzyści wdrożenia strategii marketingowej firmy:

Wzrost wartości postrzeganej

Strategia marketingowa określa unikalne pozycjonowanie rynkowe odpowiadające na realne potrzeby klientów. Na jego bazie tworzy spójny wizerunek w umysłach grupy docelowej na przestrzeni miesięcy i lat, dzięki czemu wyróżnia markę na tle konkurencji, czyni ją bardziej zapamiętywalną i spójną z wartościami grupy docelowej.

Obniżenie kosztu pozyskania klienta

Strategia marketingowa firmy jasno określa, kto jest, a kto nie jest grupą docelową komunikacji marketingowej oraz wskazuje kanały komunikacji. Dzięki temu pozyskujesz właściwych klientów, angażując mniejszy budżet oraz oszczędzasz czas i pieniądze.

Uporządkowane działania marketingowe i procesy

Strategia marketingowe ułatwia proces decyzyjny polegający na wytyczeniu najistotniejszych dla Twojej firmy zadań i celów marketingowych. Dba o spójność przekazu we wszystkich punktach styku klienta z marką. Pozwala zadbać o każdy etap lejka marketingowego, wskazując kanały komunikacji i rekomendowane działania.

Skoro już wiesz, po co firmie strategia marketingowa i jakie korzyści może przynieść dla Twojej firmy, to możemy teraz zastanowić  się, od czego zacząć opracowania strategii marketingowej.

I tu na pierwszy plan wysuwa się Twoje pierwsze zadanie, a mianowicie zbudowanie zespołu do opracowania i wdrożenia strategii marketingowej.

Jest kilka możliwych koncepcji realizacji tego zadania:

Model A: wydelegowanie do strategii marketingowej zespołu z wewnętrznych struktur firmy.

Model B: outsourcing strategii marketingowej agencji strategicznej lub doradczej, która opracuje strategię a wdrożeniem zajmie się marketingowiec w Twojej firmie.

Model C: zlecenie strategii marketingowej agencji, która wesprze Ciebie i Twój zespół w opracowaniu strategii marketingowej i planu marketingowego, oraz pomoże, we wdrożeniu strategii marketingowej  we wszystkich aspektach (branding, content, SEO, social media, video marketing, poligrafia itp.) uzupełniając kompetencje Twojego zespołu.

 

W naszej agencji reklamowej działamy w modelu C, dzięki czemu mamy realny wpływ na efekty wdrożenia strategii, którą tworzymy we współpracy z klientem, jak również wykorzystujemy efekt synergii i transfer wiedzy między zespołem po stronie firmy zlecającej nam usługi a naszym Infomaxowym Teamem.

Z mojej perspektywy warto skorzystać z doświadczenia specjalistów z zakresu strategii marketingowej. Jestem przekonana, że ta inwestycja się zwróci zarówno w związku z uchronieniem firmy przed przepalaniem budżetów marketingowych jak również uchronieniem przed utraconymi szansami sprzedaży związanymi z brakiem analizy i optymalizacji konwersji w dotychczasowych działaniach marketingowych. W następnym akapicie dowiesz się więcej na ten temat.

Dlaczego warto zatrudnić osobę z zewnątrz do stworzenia strategii?

Stare chińskie przysłowie mówi:

“ Żeby zobaczyć las, trzeba z niego wyjść”

Świeże spojrzenie stratega marketingowego jest niezbędne dla procesu strategicznego. Jednak równie ważne jest doświadczenie w tworzeniu wielu strategii marketingowych,  analizie rynku, znajomość i dostęp do narzędzi analitycznych, jak również szerokie spojrzenie osoby pracującej dla wielu firm w różnych branżach i związanej z tym wiedzy na temat tego co działa w innych firmach podobnych do Twojej.

W naszej agencji w proces tworzenia strategii marketingowej zaangażowany jest cały zespół powołany zgodnie z potrzebami konkretnej firmy. Na czas współpracy stajemy się Twoim Prywatnym Działem Marketingu angażując się w powierzone zadania niczym nowo zatrudniony ambitny marketingowiec :), czyli na 200%.

Najczęściej w projekcie strategii marketingowej bierze udział:

strateg marketingowy
content & social media specialist
grafik doświadczony w brandingu
project manager, który czuwa nad terminowym przebiegiem projektu

oraz w roli konsultanta

specjalista SEO
webmaster
specjalista od kampanii płatnych
specjalista z zakresu poligrafii
dyrektor sprzedaży i marketingu

Wspólnie pracujemy na trzech spotkaniach warsztatowych, dzięki czemu możemy poznać specyfikę firmy oraz styl komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie. Taka forma współpracy ułatwia nam komunikację oraz poznanie kompetencji zespołu.

Według wspomnianego już wcześniej raportu nadal w zdecydowanej większości firm, bo aż u 95% za tworzenie strategii marketingowej odpowiadają zasoby wewnętrzne i w 50% osobą odpowiedzialną za to zadanie jest osoba stojąca na czele organizacji: właściciel, prezes, dyrektor.

Jak myślisz czy Twój marketingowiec jest w stanie zainwestować 130 godzin ze swojego czasu pracy w opracowanie strategii i posiada kompetencje 9 specjalistów z różnych dziedzin marketingu?

W ogłoszeniach o pracę na stanowisko specjalisty ds. marketingu często można dostrzec zadanie – tworzenie strategii marketingowej. Sama pracując jako marketingowiec kilkukrotnie miałam taką możliwość, jednocześnie teraz widzę, o ile łatwiejsze byłoby stworzyć strategię marketingową to we współpracy z agencją. Dostęp do narzędzi, wiedza ekspercka, siła autorytetu osób z zewnątrz organizacji i szacunek do rzeczy za które po prostu trzeba zapłacić są nieocenione.

Jeśli zastanawiasz się jak mogłaby taka współpraca wyglądać w Twojej firmie >>> zamów bezpłatną konsultację. Po krótkiej rozmowie telefonicznej, opracujemy propozycję współpracy i przedstawiamy Ci ją podczas spotkania osobistego lub online.

Przygotowanie strategii marketingowej – od czego zacząć?

Niezależnie o modelu pracy, który wybierzesz tworząc strategię marketingową najpierw odpowiedz sobie na kilka bardzo ważnych pytań:

 • Jak wygląda rynek, na którym działasz?
 • Jaka grupa docelowa (target) najbardziej potrzebuje Twoich usług lub produktów i dlaczego (problemy, wyzwania, ewentualne obiekcje przed zakupem)?
 • W jaki sposób komunikować odbiorcom, że robimy coś lepiej, niż konkurencja, czyli unikalne wartości Twojej oferty usług lub produktów?

Oczywiście, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, trzeba zrobić dokładną analizę konkurencji i zapoznać się z rynkiem. Kolejny krok to zrozumienie potrzeb grupy docelowej (dlaczego mają wybrać nasz produkt czy usługę? co nas wyróżnia?). Powinniśmy także precyzyjne określić target, czyli osoby, które najczęściej będą naszymi klientami. Pamiętajmy, że strategię musimy zbudować w oparciu o cechy, które wyróżniają naszą firmę. Na końcu dobieramy odpowiednie narzędzia i ustalamy budżet.

Określenie grupy docelowej (targetu), buyer persony w B2B

To zdecydowanie najważniejsze zadanie w każdej strategii marketingowej. Narzędzia i sposób opracowania grupy docelowej i segmentów rynku znacząco różni się w marketingu B2C i B2B.

W strategiach marketingowych dla producentów i dystrybutorów często rekomendujemy działania marketingowe B2B2C, co wymaga opracowania grupy docelowej dla rynku B2C i buyer persony dla rynku B2B. Najlepiej być jak najbardziej precyzyjnym i wskazać wszelkie dane geograficzne (miejsce zamieszkania), demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, zamożność) oraz psychograficzne (zainteresowania, styl życia, decyzje zakupowe).

Dokładne określenie targetu uchroni nas przed zbędnymi działaniami marketingowymi typu cotygodniowe inwestowanie w inną reklamę (w nadziei, że któraś „chwyci”). W ten sposób oszczędzimy nie tylko cenny czas, ale także pieniądze. W naszej agencji do realizacji tego zadania wykorzystujemy do tego warsztat strategiczny, na który  zapraszamy zespół sprzedażowo-marketingowy.

Warsztat strategiczny w strategi marketingowej

Elementy strategii marketingowej, czyli z czego składa się strategia marketingowa?

Ilu specjalistów tyle odpowiedzi ;), jednak w naszej agencji strategię marketingową tworzą następujące elementy:

Analiza zewnętrzna: czyli potencjał i potrzeby rynku, problemy i wyzwania grupy docelowej, audyt marketingowy marki i analiza komunikacji marketingowej konkurencji.

Analiza wewnętrzna firmy: czyli cele biznesowe firmy, zasoby ludzkie i finansowe, dotychczasowa komunikacja i działania oraz aktualna kondycja marki i jej wartość postrzegana.

Pozycjonowanie rynkowe, cytując jednego z największych autorytetów marketingu Philipa Kotlera to:

„Czynność polegająca na zaprojektowaniu oferty i wizerunku firmy, aby zajmowały szczególne miejsce w umyśle rynku docelowego – innymi słowy, pozycjonowanie marki opisuje, w jaki sposób marka różni się od swoich konkurentów i gdzie lub w jaki sposób znajduje się w świadomości klientów”.

Strategia marki: określenie filarów marki, oraz manifestu i wizerunku marki.

Strategia komunikacji marki, czyli styl wizualny i językowy marki, big idea, czyli myśl kreatywna, przewodni pomysł na komunikację marki. Drugim ważnym aspektem strategii komunikacji jest zbudowanie lejka marketingowego, dobór kanałów komunikacji i treści oraz kolejnych kroków w podróży klienta do poszczególnych etapów lejka marketingowego:

W marketingu B2C:

 • od budowania świadomości,
 • zainteresowania marką poprzez wzbudzenie pożądania produktu,
 • skłonienie do podjęcia decyzji zakupowej i wykonania akcji (zakupu, konwersji)
 • a na końcu całej układanki znajduje się lojalność.

W marketingu B2B:

 • problem – uświadomienie problemu
 • koncepcja – poszukiwanie koncepcji rozwiązania problemu
 • edukacja – dowiedzenie się więcej jak działają i czym się różnią znalezione koncepcje
 • rozważanie – porównanie wartości poszczególnych koncepcji

 

Jakie narzędzia wykorzystujemy do budowania strategii marketingowej, pozycjonowania marki?

Narzędziem, które wykorzystujemy do poszukiwania unikalnego pozycjonowania, są mapy percepcji.

Mapa percepcji to wykres, na którym oś pionową i poziomą oznaczamy charakterystycznymi dla danego rynku cechami marek, gdzie na początku osi znajduje się cecha przeciwstawna do tej na końcu osi np. szybkość realizacji zleceń i zlecenie na indywidualne zamówienie, produkt masowy i produkt unikatowy.

 

 

 

Zmiana pozycjonowania marki typu "Twist" w strategii marketingowej

Zmiana pozycjonowania marki typu „Twist” czyli zupełne repozycjonowanie wartości marki.

 

 

 

 

Mapa percepcji w strategi marketingowej, zmiana pozycjonowania marki typu switch.

Zmiana pozycjonowanie marki typu „switch” czyli przesunięcie na linii wartości.

 

W celu wybrania kluczowych wartości dla rynku strateg agencji wykonuje tzw. desk research, czyli analizę informacji dostępnych w Internecie, która ma na celu rozkodowanie strategii marek konkurencyjnych i zobrazowanie ich na mapach percepcji. Mapowanie rynku pokazuje nam, które obszary komunikacyjne są mocno eksploatowane, a które mniej lub bardzo słabo są zagospodarowane. Dobre pozycjonowanie marki powinno być unikalne dla rynku i równocześnie istotne dla odbiorców, czyli odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby określonej grupy potencjalnych klientów, dlatego ważnym elementem budowania strategii marketingowej są badania marketingowe. Sposób przeprowadzenia badań dobieramy do naszych możliwości i budżetu, gdyż nawet najprostsze badania są lepsze niż ich brak.

 

“Kardynalnym błędem jest teoretyzowanie przed zebraniem danych”

                                                                            Sir Arthur Conan Doyle

Mając dokładnie określoną i scharakteryzowaną grupę docelową, możemy przystąpić do sformułowania filarów marki.

Omawiając filary marki, często spotykam się z reakcją, że to takie “masło maślane” i w kółko to samo tylko inaczej nazwane. Częściowo jest to prawdą, gdyż filary marki to sekwencja elementów wynikających z siebie i powiązanych w spójną całość.

Filary marki są różnie nazywane przez różnych specjalistów, ja osobiście wykorzystuję do pozycjonowania brand openeru, u którego podstaw stoi wspomniana  wcześniej analiza konkurencji i rynku oraz wybór grupy docelowej, a następnie filary marki takie jak:

 • Consumer insight – ukryta potrzeba Klientów, często nieoczywista. Dobry insight opiera się na schemacie problem → solution, czyli za potrzebą konsumenta stoi nierozwiązany problem, a marka daje obietnicę rozwiązania tego problemu.
 • Obietnica marki – czyli opis tego co zyskasz w kontakcie z marką, w czym może Ci pomóc.
 • Korzyści funkcjonalne i emocjonalne, które marka obiecuje konsumentom.
 • RTB, czyli fakty uwiarygadniające obietnicę marki.
 • USP (unique selling proposition), czyli unikalna cecha sprzedażowa, na której będziemy opierać komunikację. Coraz częściej USP zastępuje ESP, czyli unikalną cechę emocjonalną jaką daje marka.
 • Wartości marki to cechy wspólne dla wewnętrznych wartości firmy oraz wartości naszej grupy odbiorców.
 • Osobowość marki często nazywany głosem marki czyli cechy, styl i charakter komunikacji marki.
 • Esencja = Key Message, a więc główny przekaz marki.

Strategia marki w naszej agencji zawiera również:

 • szczegółowy opis wartości i głosu marki,
 • jakie archetypy składają się na osobowość marki i ich opis,
 • archetyp i mapa myśli,
 • manifest marki (tożsamość marki), czyli to jak marka chce być postrzegana przez odbiorców,
 • wizerunek marki, czyli to jakbyśmy chcieli by klienci widzieli markę- opis marki słowami Klienta.

 

Archety i mapa myśli w strategii marki

 

Jak uniknąć tworzenia strategii marktingowej do szuflady?

Zaplanuj egzekucję strategii już na etapie jej tworzenia.

Kluczowym jest, aby w tworzenie strategii marketingowej zaangażować pracowników firmy.

Na etapie analizy wewnętrznej najczęściej wykonujemy ankiety pracownicze i publikujemy je do wglądu całego zespołu firmy. Następnie strateg agencji przygotowuje warsztaty strategiczne z przedstawicielami każdego szczebla struktury firmy, z szczególnym uwzględnieniem osób, które mają bezpośredni kontakt z odbiorcą produktu/usługi.

Kolejnym ważnym elementem strategii marketingowej  jest plan jej wdrożenia, spisany w formie harmonogramu wraz z ustalonymi narzędziami do pomiaru efektów wdrożonej strategii marketingowej oraz mierników jakimi będziemy się posługiwać, by sprawdzić czy zbliżamy się do osiągnięcia założonych celów.

Pamiętaj: jeśli Twój zespół nie zna strategii marketingowej, to tak jakby jej nie było.

 

Pomocnym narzędziem w pracy marketera jest również plan marketingowy, który określa, kiedy i w jaki sposób zrealizujemy założone cele strategiczne I komunikacyjne. To taka konkretna lista „things to do”, którą należy systematycznie monitorować. Plan marketingowy pomaga uniknąć zminimalizowania pokusy adhokowych działań, które najczęściej wcale nie przybliżają nas do realizacji celów, a wręcz przeciwnie – są źródłem niespójności i stratą czasu na zadania “na wczoraj”. Oczywiście każdy plan powinien dawać przestrzeń na reakcję na sytuację rynkową oraz działania RTM (real time marketing).

Pamiętaj, że plan marketingowy powinien być zaplanowany z góry na rok i uszczegóławiany w cyklach kwartalnych, natomiast czwarty kwartał roku to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań i wstęp do planowania kolejnego roku.

 

Jak widzisz, dobra strategia marketingowa niesie za sobą mnóstwo korzyści, tj. oszczędność czasu, przemyślane działania, dobór odpowiednich narzędzi czy mierzalność efektów naszych działań. Ponadto, dzięki strategii bliżej poznajemy naszą grupę docelową oraz jesteśmy świadomi mocnych i słabych stron własnego biznesu, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału firmy i uchronienie jej przed potencjalnymi zagrożeniami.

Pamiętaj – strategii nie warto odkładać na później, najlepiej kierować się nią od początku funkcjonowania działalności, dlatego nie zwlekaj i już teraz skonsultuj się z nami.

 

 

 

  Zastanawiasz się, czy Twoja firma potrzebuje strategii?

  Pobierz naszą infochecklistę i sprawdź, czy masz bazę do skutecznego marketingu B2B.

   

  W Grupie Infomax zajmuję się przede wszystkim marketingiem internetowym. Doradzam Klientom i naprowadzam ich marki na właściwe tory. Tworzę, a następnie wdrażam strategie marki i komunikacji. Mam hopla na punkcie mediów społecznościowych (w szczególności Instagrama), e-mail oraz influence marketingu. Uwielbiam podróże (w szczególności Meksyk), tajską i hinduską kuchnię oraz wszelkiego rodzaju aktywności. Po godzinach prowadzę bloga podróżniczo-lifestyle'owego Gadulec.pl.